• Menu
  • Menu
Tháng 8

Tháng 8

Du lịch ghềnh Đá Đĩa - Hòn ngọc của khu du lịch Phú Yên

Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên là 1 trong 5 ghềnh đá đĩa trên thế giới có hiện tượng nham thạch phun trào tạo ra hình thù đẹp tuyệt vời này. Điều này càng cho thấy, thiên nhiên đã ưu ái cho Việt Nam, cụ thể là Phú Yên những cảnh đẹp say mê, mãn nhãn du khách một trong số đó có ghềnh Đá Đĩa - Phú Yên.